10.03.2020
Fotorelacja z budowy
PROWADZONE PRACE: – Montaż stanów surowych budynków – Montaż przekryć dachowych – Montaż stropów nad garażem wraz z przekryciem – Montaż izolacji posadzki na gruncie – Prace rozbiórkowe budynków istniejących – Montaż izolacji termicznej dachów – Montaż scian działowych – Montaż instalacji elektrycznych (uziom., odgrom., WLZ).